EM-Blume-024-42cm.eps

Havepasning i maj

Haveliv
By May at the latest, everything starts to bloom and increasingly sunny and warm days draw us outside.
Senest i maj måned begynder det hele at blomstre, og stadigt mere solrige og varme dage lokker os udenfor. Der er dog naturligvis også mere, der skal gøres i haven, som f.eks. at holde ukrudt og skadevoldende planter i skak. Du finder gode råd og anbefalinger vedr. maj måned her:

Under forårsplantningen må du ikke glemme, at der stadig kan forekomme lejlighedsvis nattefrost. Nattefrost kan forekomme frem til ca. midten af maj. Forårsvejret plejer først at blive konstant mildt efter 15. maj. Maj kan dog alligevel stadig overraske med uventet kulde. Derfor sættes de fleste sommerblomster og varmekrævende grønsager som f.eks. tomater først udenfor hen imod udgangen af maj.

Hvis du vil forberede jorden til tomater, kan du indarbejde horngødning i den. Desuden skal der stikkes tomatpinde i jorden. Når frøplanterne så endelig sættes ud, skal du plante dem dybt og let på skrå, hældende imod det laveste bladskud. På den måde bliver stammen i stand til at sætte supplerende rødder.

Særlige folier med huller eller slidser er velegnet til at beskytte unge planter imod kulden; de giver dem mulighed for at ånde. Kuldebeskyttelsen fastgøres til kanterne af bede ved hjælp af sten eller brædder og fjernes i dagtimerne eller ved vanding.

I april og maj bør blotlagte jordarealer ikke tildækkes med flis. Utildækket jord kan bedre optage varme i dagens løb og afgive varmen til luften om natten. Hvis der kommer nattefrost, kan dette være tilstrækkeligt til at beskytte skuddene imod frostskader.

Maj er den ideelle tid for at tynde ud i tæt pakkede frøplanter. Det gøres ved at fjerne overskydende, svage planter. Træk helt enkelt i toppen af deres rødder. De resterende frøplanter omgives med jord og trykkes forsigtigt ned. Hvis frøplanterne er meget tæt pakket, anbefaler vi at foretage udtyndingen i flere faser og altid fjerne de svageste planter.

Når der ikke længere forventes frost, kan du sætte dine altan- og potteplanter udenfor sammen med frøplanter af enårige. Glem ikke at vande planterne regelmæssigt og at give dem næring efter behov.

Etårige solsikker kan nu plantes, hvor der endnu måtte være plads: Imellem buske, i kanten af områder med træer eller endda i grønsagsbede. Men pas på: Friske planter er en ren delikatesse for snegle. Du bør derfor indsamle alle snegle om natten, indtil blomsterne har fået fat.
EM-Pflanze-003-24cm-old.eps