Havedyrkning efter månefaserne

Haveliv
Har du allerede hørt om de såkaldte måne-havedyrkere? Mange haveejere holder på, at de både får en bedre høst og blomstring, hvis de følger månefaserne. En månekalender giver råd omkring, hvad man skal gøre i haven, når månen står i en bestemt konstellation.
Tidevand er et bevis på, at månen påvirker Jorden. Ved lavvande trækkes vandet ud i havet, mens vandet presses ind mod kysten ved højvande. Månen bestemmer også tidevandets styrke. Tidevandsvariationerne er meget større ved fuldmåne og nymåne end ved halvmåne.

Månefaser

Månen ændrer sin fuldhed samt højde. At månen tiltager og aftager skyldes de forskellige månefaser. Månefaserne er en følge af månens rotation omkring Jorden. Denne rotation bestemmer, om der er fuld-, halv- eller nymåne, og den tager 29,5 dage.

Ændringen af månens højde er også kendt som månens aftagende og tiltagende fase. Det dybeste punkt er placeret i konstellationen Sagittarius (Skytten). Herfra øges den til vendepunktet Gemini (Tvillingerne) og vender tilbage til Sagittarius.
Når det handler om havedyrkning efter månefaserne, kan man i forbindelse med månens tiltagende fase tale om, at Jorden ånder ud. Plantesafterne tiltrækkes af månen og når ud i plantens højere dele. Denne fase er velegnet til at høste frugt. Takket være saften i planternes højere dele siges frugterne at have længere holdbarhed.

Når det handler om månens aftagende fase, kan man tale om, at Jorden ånder ind. Vand og næringsstoffer falder tilbage til de lavere dele af planten. Dette er et godt tidspunkt at høste kartofler, radiser eller løg – eller så at sige enhver rodgrøntsag. En klipning af din hæk kan også være på sin plads, fordi den herved mister mindre plantesaft.

Tiden lige inden månen når sit laveste punkt er perfekt egnet til pleje af græsplænen. Ukrudt kan fjernes, og græsplænen kan blive slået. Begge vokser langsommere på grund af denne månefase.

Fra konstellation til konstellation

Haveejere, som dyrker haven efter månefaserne, antager, at månen styrer netop de kræfter i den konstellation, hvori den er placeret i forhold til Jorden. De fire elementer luft/lys, vand, ild/varme og jord bruger månen til at overføre deres kræfter til Jorden.

De tolv konstellationer er opdelt i grupper, som kaldes triader. Der er fire triader, som er sammensat af tre konstellationer. Hver triade står for ét element og i overensstemmelse hermed for en gruppe af planter. Der er triader for rødder, blomster, blade og frugter.

Triade for triade

Rod-triaden:      Element: Jord
                          Konstellationer: Jomfruen, Tyren, Stenbukken 
Blomster-triaden:  Element: Luft/lys
                          Konstellationer: Vægten, Tvillingerne, Vandmanden
Blad-triaden:   Element: Vand
                          Konstellationer: Skorpionen, Krebsen, Fiskene
Frugt-triaden:      Element: Varme
                          Konstellationer: Løven, Vædderen, Skytten

Hver triade har sine egne dage i månekalenderen – de afhænger af månens aktuelle position. Der er således dage for frugter, blade, blomster og rødder. Kalenderen anbefaler, hvilke urter, grøntsager, blomster eller buske, der er velegnet til at plante, beskære eller høste.

Du kan finde en månekalender på internettet – til udskrivning eller bestilling. Ellers spørg i en boghandel. Der er dog ingen grund til at blive overrasket, hvis anbefalingerne varierer. Der findes to forskellige systemer inden for astrologi, som kalenderen refererer til. Der er den klassiske, tropiske astrologi og den sideriske astrologi.

Til dato er der ikke videnskabeligt belæg for, at havedyrkning efter månefaserne giver større succes. Men hvorfor ikke prøve det selv?

Billede: © David Woods – Fotolia.com