Hække og træer om vinteren

Haveliv
Hække og træer findes i skellene mellem mange ejendomme. De udgør en velkendt form for værn mod lurende blikke fra nysgerrige forbipasserende. Ligger der imidlertid en vej langs ejendommens skel, kan vejsalt komme ind imellem buskene og beskadige dem.
Saltet finder vej ind i stammer, skud og rødder på træer og buske gennem vandspray. Når det smelter, absorberer rødderne saltvandet. Konsekvenserne af dette er blandt andet dårlig vækst og sågar plantedød.

Skadepåvisning

Typiske tegn på beskadigelse pga. vejsalt er brune grenspidser, primært tæt på jordoverfladen. De er dog ikke altid lette at få øje på. Vandet trækkes ud af planterne, og bladene bliver ofte brune fra kanten og ind mod midten. Vejsalt virker som overgødning; planten vil optage for mange næringsstoffer og således drænes for vand.

Skadeforebyggelse

For at forebygge saltskader kan træpalisader eller lignende barrierer graves ind foran hækken som beskyttelse. Man kan også forebygge saltskader ved at vande planten i rigelige mængder, når jorden ikke er frossen.

Foranstaltninger i tilfælde af skade

Hvis saltskaden allerede er indtruffet, er den eneste løsning at vande i rigelige mængder. Det kan også hjælpe at skylle planten godt, når vinteren er forbi, så planten kan regenerere sig selv og skille sig af med saltet.
Hvis man ønsker at undgå saltskadeproblemer, bør man gå efter mindre saltfølsomme planter. Snebær anses for eksempel for værende nogenlunde tolerant over for salt. Nåletræer såsom tuja anses for værende særligt følsom. Den reagerer særligt stærkt på vejsalt.