EM-Garten-051-48cm

Gør haven smuk med sten

Haveliv
Sten har i tusinder af år fascineret menneskene. Det, der engang blev brugt til at producere stenværktøj og stenbygninger, bruges i dag som byggemateriale indvendigt og udvendigt, til kunstværker, smykker eller til afgrænsningsformål. Sten giver mulighed for at designe haven på forskellige måder, da de fås i alle mulige størrelser, faconer, farver og typer og er fleksible i brug. Vi kommer her med nogle ideer til, hvor sten i haven kan omdannes til blikfang.

Klargøring af haven

Stenhaver er særligt velegnede til et skrånende terræn. Her kan stenene opsuge varme på hele overfladen og løbende afgive den til planterne i nærheden. (Sten er også utroligt velegnede til at lægge langs kanten af en sti eller på en terrasse.)
Fjern ca. 30 cm jord og eventuelle rødder for at hindre ukrudt i at trænge igennem på et senere tidspunkt. Det bortgravede materiale blandes med knuste sten og sand og fyldes tilbage igen i 25 cm dybde. For at hindre vand i at samle sig og sikre et stabilt underlag for de tunge sten tilføjes et toplag af grus. Som yderligere beskyttelse mod markmus kan der lægges hønsetråd mellem de knuste sten og gruset.

Sten

En stenhave får sin charme ved at se ud, som om den er opstået ved et rent tilfælde. Undgå derfor at bruge flere forskellige slags sten, men hold dig til samme type sten. Sandsten, basalt eller granit er f.eks. yderst velegnede til planter, der ikke kan lide kalk. Kalksten og travertin går til gengæld godt sammen med planter, der godt kan lide kalk. Stenene kan nu lægges med den største flade nedad. Forsøg at efterligne naturen. Det betyder, at de største sten skal ligge længere nede ad det skrå terræn, ovenpå hinanden og sunket ned mellem mindre sten. Udfyld eventuelle huller mellem stenene med et drænlag af grus eller sand for at undgå, at der samler sig vand, og for at holde stenene på plads.
Derudover er der ikke meget, man skal være opmærksom på, når man bruger sten. Slip fantasien løs, og organiser planterne derefter!

Planter

Planter, der trives godt under tørre og solrige forhold, er særligt velegnede. Det drejer sig om timian, engelskgræs, klokkeblomst og edelweiss, men også træer som buksbom og bjergfyr. Brug lavt voksende planter, da haven ellers kan komme til at se overfyldt ud. Planterne sættes på passende tidspunkter.
Spørg haveskolen til råds angående velegnede planter og deres krav.

Pleje

I løbet af det første år skal planterne vandes jævnligt, da de endnu ikke har udviklet tilstrækkeligt med rødder. Fra deres andet år og fremad kræver planterne næsten intet vand, undtagen i særligt varme perioder. Eftersom haven er klargjort, vil der næsten ikke komme noget ukrudt.