Gør det vanskeligt for snegle at lægge æg

Haveliv
Med efteråret på vej begynder sneglene at lægge deres æg. De lægger æggene i jorden. Et regnvådt efterår gør bløddyrene særligt produktive med æglægningen. Det gør det lettere for dyrene at afsætte deres yngel, når jorden er løs, og der allerede er sprækker, som de kan krybe ned i og lægge æggene.
Løs jord med spalter dannes typisk i forbindelse med efterårets jordarbejde, hvor man f.eks. vender jorden i bedene eller løsner den langt ned med en kultivator. Hvis du under den slags arbejde finder klaser af æg – de kan genkendes som hvide eller beigefarvede klumper af flere æg, der hver især er en millimeter i diameter – skal du samle dem op og bortskaffe dem. Du kan enten brede dem ud på jordoverfladen, hvor de så tørrer ud eller ædes af havens fugle og løbebiller.

Undgå desuden i videst mulige omfang at efterlade havejorden meget knoldet. Riv jorden glat efter at have gravet den, så eventuelle revner lukkes igen. Det er almindeligt anerkendt, at kun tung jord efterlades i knolde vinteren over, så frosten kan jævne den ud. Du kan også behandle bede, der er særligt udsatte for snegle, med store mængder kalk, f.eks. granulat af brændt kalk, for at bekæmpe dyrene og deres æg. Da især brændt kalk er stærkt kaustisk, skal du træffe nødvendige sikkerhedsforholdsregler (hudbeskyttelse, øjenværn, om nødvendigt åndedrætsværn imod kalkstøv) ved spredningen. Et alternativ er landbrugskalk, som er langt mindre aggressivt. Vær også opmærksom på, i hvor vid udstrækning planterne i bedet eller kulturer, der senere plantes i det, er kalktålende.

I tilfælde af synlig snegleinvasion om efteråret er det afgørende at bekæmpe de voksne dyr effektivt for at forhindre æglægningen – ved de velkendte metoder og forholdsregler fra sneglehegn til indsamling, fra brug af sneglekorn til udsætning af rundorme, der dræber snegle (nematoder, i særdeleshed Phasmarhabditis hermaphrodita).

Tip: Hvis du bruger sneglekorn med den aktive ingrediens jern-III-fosfat, skal du ikke undre dig, hvis du ikke finder døde snegle i haven. I modsætning til andre aktive ingredienser i sneglekorn, der dræber dyrene ved at få dem til at producere for meget slim, får jern-III-fosfat sneglene, der har ædt det, til at krybe ned i jorden, hvor de dør – sneglene begraver sig selv.

$name