Gødning af nåletræer/nålebuske og løvtræer/løvbuske

Haveliv
Nåletræer/nålebuske og løvtræer/løvbuske har et helt forskelligt behov for næringsstoffer. Grunden dertil er, at deres årlige vækstcyklusser er forskellige. Derfor har de også behov for at få hovedparten af deres gødning på forskellige tidspunkter.
Nåletræer og -buske har deres første behov for næringsstoffer i løbet af maj måned, og et andet og større fra sidst i juli til sidst i august. I den tid danner de kogler og frø. Fordelingen af gødningsmængden til nåletræer og -buske over de to gødningsfaser er derfor 35/65.
Den konkrete gødningsmængde retter sig i første omgang efter de næringsstoffer, som allerede er i jorden. Havejord har en tendens til at indeholde for megen gødning. Det er derfor en god ide at tage en jordprøve ca. hvert femte år, for at finde ud af haveplanternes reelle behov for næringsstoffer. Nåletræernes og -buskenes reelle behov for gødning retter sig efter planternes størrelse. Ved små nåletræer og -buske er 30 gram fuldgødning pr. kvadratmeter og år nok. Til vedligeholdelse af gødningen af nåletræer og store nålebuske regnes der derimod med ca. 50 – 70 gram fuldgødning pr. kvadratmeter og år.

For at give hele informationen: Løvtræer og -buske har hovedsagelig brug for deres næringsstoffer først til midt i juni og, til et nyt skub i væksten, fra ca. midt i juli til midt i august. Derefter skal der altså ikke gødes mere. Løvtræer og -buske giver man derfor den første gødning (ca. 55 procent af hele årsforbruget) i april, den anden (45 procent) i juni. For frugttræer og -buske og roser er tallene lidt anderledes. De får 50/50 eller 60/40. Mængderne kan tilpasses, som nævnt under nåletræerne og -buskene. Kun for frugttræer/-buske, roser og rododendron kan du på grund af det større behov for næringsstoffer gå op til den øvre grænse og gøde 100 gram i de to omtalte tidsrum.

Tip: Bemærk i denne forbindelse, at både nåletræer/nålebuske og løvtræer/løvbuske på de oplyste tider skal have næringsstofferne til rådighed ved rødderne. Det betyder, at hvis du bruger organisk gødning (f.eks. kompost, hornspåner eller granuleret barkgødning), skal du tage højde for, at det tager tre til fire uger – alt efter jordens fugtighed og varme – før gødningen er omsat og kan bruges af planten!