EM-Blumenfond-006-40cm

Gøde med magnesium

Haveliv
Magnesium er ved siden af kvælstof, fosfor og kali et af de vigtigste plantenæringsstoffer. Magnesium har en i bogstaveligste forstand central betydning, fordi det er uundværligt ved opbygningen af bladgrønt (klorofyl). Uden magnesium kunne planten ikke lave fotosyntese.
Magnesium findes naturligt i havejorden. I let, sandet og sur jord mindre end i middeltung og tung jord. Ler og sur jord mangler derfor ofte magnesium. Dertil kommer, at nedbør og havevanding hvert år udvasker omkring 4 til 8 g magnesium pr. kvadratmeter havejord, og at planterne trækker magnesium ud af jorden, når de optager næringsstoffer.

Mens planterne vokser og i tørkeperioder er behovet for magnesium højest. Ydermere er kali en modspiller af magnesium i jorden: Overskydende kali i jorden og kraftig gødning med kali kan sænke mængden af magnesium i havejorden. Når en plante mangler magnesium, kan man se det på at alle bladene eller nålene blive lysere: De grønne bladårer fremhæves i så fald tydeligt fra de gule bladmellemrum.

Hurtig hjælp skaffer i så fald en bladgødning med magnesiumsulfat, som også kaldes bittersalt. Dette bittersalt opløses i vand efter producentens anvisninger og sprøjtes over den plante, der lider af mangelsygdommen, f.eks. et grantræ. Denne procedure gentages med mellemrum på to til tre uger. Derudover anbefales det at stabilisere jordens syreværdi (pH værdien) på 5,5, om nødvendigt ved hjælp af kalkning. Derefter kan man gøde med magnesium, hvilket gøres nemmest med bittersalt (100 til 200 g/kvadratmeter).

For at forebygge magnesiummangel anbefales en årlig vedligeholdelsesgødning på omkring 50 til 100 g bittersalt pr. kvadratmeter – ved lettere jord nærmere den større, ved tungere jord nærmere den mindre dosis. Når jorden er velforsynet, er det ofte nok at forsyne den med kalk, med en næringsstofforbindelse eller med en fuldgødning, som indeholder magnesium.

Tip: Nøjagtige informationer om havejordens gødningsbehov for magnesium og andre plantenæringsstoffer får du med resultaterne af en jordanalyse, som udbydes af havecentre og gartnerier.