Rotkehlchen-001.jpg

Forenklet fuglefodring

Haveliv
Så snart det bliver koldt udenfor, finder du dem i ethvert supermarked: Fedtbolde til fodring af fugle – primært mejsefugle. Du er dog ikke tvunget til at forlade dig på industrielt fremstillet fuglefoder. Hvis du følger nogle bestemte regler, kan du nemt lave dit eget fuglefoder. Det er sjovt, og der smager også bedre for de små kræ.

What is important for feeding?

Hvad er vigtigt ved fodring?
Begynd at fodre tidligt – fuglene skal lære, hvor foderpladsen befinder sig, og hvor der gives fuglefrø. Ellers kan de ikke finde foderet hurtigt nok, når behovet er størst – f.eks. i perioder med frost eller snedække. Du skal sørge for, at du aldrig giver dem saltet eller dårligt foder/brød. Begge dele kan føre til fordøjelsesproblemer eller endda døden for fuglene.

Hvor er det optimale fodersted?
Hvis du vælger det almindelige og meget populære foderbræt, er regelmæssig rengøring og tør opbevaring af foderet af største betydning. Gennemblødt eller snavset foder kan indeholde farlige bakterier.

Fedtbolde bør aldrig mangle på et fodersted. Hvis de fyldes med nødder eller fedtrigt foder, er de en ideel fødekilde for mejsefugle. Find et godt sted med en god, solid gren til dit ophæng, så spurve og andre fugle også kan benytte sig af tilbuddet.

Foderrør eller -siloer sikrer den bedst mulige hygiejne. Foderet beskyttes imod fugt og urenheder, da der kun kan falde en lille smule ned ad gangen. Og selv fugle, der ikke kan klatre, har mulighed for at må pinden ved kanten af foderskålen.

Hvordan laver jeg selv fedtbolde?
Det mest efterspurgte er den såkaldte fedtrige kost. Den er bedst til at dække fuglenes høje energibehov om vinteren. Til tilberedning af en fugleklokke skal du bruge:
-1 mellemstor potte med hul i bunden
-1 stykke snor
-100 gram plantefedt
-100-150 gram frøblanding (solsikkefrø, kornflager, groft malet korn, usaltede nødder…)

Forberedelser:
Læg plantefedtet i en sovsepande, og lad det smelte. Sørg for, at det ikke kommer i kog. Hæld din individuelle frøblanding i det smeltede fedt. Lad blandingen køle ned. I mellemtiden kan du trække snoren igennem hullet i bunden af potten og binde den forsvarligt fast. Fyld den lunkne blanding i potten, og lad blandingen blive fast. Sæt derefter potten fast på en gren, så fuglene kan komme til at prikke i foderet.
EM-Winter-025-36cm

The optimal feeding ground - tidy and dry

If you go for the common and beloved bird house, regular cleaning and dry storage of feed is essential. Soaked or dirt-contaminated food can contain dangerous germs.

Fat balls should never lack at any feeding ground. If filled with nuts or fat rich food, they are representing the ideal food for titmice. Look for a good spot with a firm branch for your lining bell, sparrows and peckers can then also use this offer.

Feeding tubes or silos ensure the highest possible hygiene. The food is protected from wetness and other contaminants as only small amounts can slide down. And even non climbers can get to the perch at the edge of the feeding tub.

How can I make fat balls myself?

Most popular is the so called fat-rich food. This covers best the high energy requirements of birds in winter. For the preparation of a feed bell you need:
-1 medium-sized pot with a hole in the ground
-1 piece cord
-100 gram vegetable fat
-100-150 gram Seed mix (sunflower seeds, cereal flakes, cereal chips, unsalted nuts…)

Preparation:
Put the vegetable fat in a saucepan and let it melt. Make sure that it does not boil. Add your individual seed mix to the melted fat. Allow the mixture to cool down. In the meantime, you can pull the cord through the hole in the bottom of the pot and tie it securely. Fill the lukewarm mixture into the pot and allow it to set. Afterwards, attach the pot to a branch so that the birds can start picking the food.

Image Bird: © Robin Boberski - Fotolia.com