Forbered kartofler til en tidlig høst

Haveliv
Kartofler – som i botanikken hører til natskyggefamilien – er helt uundværlige i mange husholdninger. De indeholder store mængder protein, vitaminer og mineraler. Derudover indeholder de relativt lidt energi og er lette at fordøje. Hvis du vil kunne høste dine kartofler tidligt, skal du allerede træffe forberedelser her i januar.
For det første skal du købe den rigtige kartoffelsort som f.eks. 'Christa', 'Solist' eller 'Arkula'. Disse forædlede sorter har den egenskab, at de er færdigudviklet hurtigt, og de er derfor velegnet til en tidlig høst.

Et godt udbytte med kartoflerne fås ved at vælge de største og stærkeste kartofler fra posen og lægge dem side om side i en kasse eller ramme. Hver enkelt kartoffel har et spireøje og en stokende, hvilket er ret nemt at se. Når du lægger kartoflerne i trækassen, skal du sørge for at lægge det spirende område opad.

Anbring nu trækassen i et let ventileret og opvarmet rum ved en temperatur på omkring 12-15 °C. Stil den f.eks. i en vindueskarm. Efter 6-8 uger kan du sænke temperaturen til omkring 6 °C og holde den der, indtil kartoflerne lægges. Formålet er at få kartoflerne til at sætte lange spirer med åbenlys roddannelse. Kartofler med lange, svage skud kan ikke plantes ud. Undgå derfor alt for mørke rum.

Jordtemperaturen ved lægningen skal være omkring 5-6 °C. Læg først kartoflerne på et tidspunkt, hvor jorden ikke længere konstant udsættes for frost. Hvis der varsles sen frost, og kartoflerne allerede er i jorden, bør du dække bedene med halm og granris, et perforeret lærred eller fleece for at forhindre, at kartoflerne fryser.

Ideelt set skal du køle knoldtrådene ned til jordtemperaturen, et par dage før de sættes. Ved udplantningen skal toppen af kartoflerne dækkes med mindst 5-6 cm jord. Glem ikke at vande de rodskydende knoldtråde. Inden du kan se de første skud stikke op af jorden, skal du rive bedet omhyggeligt for at fjerne eventuelt ukrudt. Omkring tre måneder efter plantningen er kartoflerne klar til høst. Du kan med andre ord godt gøre dig klar til en spændende og sund kartoffelret!
EM-Pflanzen-007-30cm-old