Beskæring først efter fuglenes redesæson

Haveliv
Det er rart at have mange fugle i haven. De gør haven livligere og mere spændende for hele familien, og derudover er solsorte, drosler, finker og stære med til at holde de talrige plagsomme insekter i træer og blomsterbede i skak.
Paradoksalt nok er de fjerede skabninger i særlig fare som følge af dit havearbejde, hvis du klipper buske tilbage i rugesæsonen. Hvis de forstyrres tidligt, mens reden er ved at blive bygget, eller hunnen er ved at lægge æg, er der stor risiko for, at de skræmte fugle opgiver begge dele. Hvis æggene er lagt, og en rugende fugl forskrækkes, er der mindre risiko for, at den opgiver reden, men det kan stadig ske, især hvis den forstyrres igen.

Når ungerne er klækket, forlader forældrene ikke kuldet frivilligt – det forhindres af yngelplejeinstinktet. På den anden side medfører klipning af buske endnu en dødbringende fare! Især når den øverste del af en hæk klippes, kan fugleungerne tro, at redens rysten betyder, at en forælder er ankommet med mad. Det kan få dem til at strække halsen, så meget de nu kan, så de kommer til at stikke op over redekanten. Her kommer hækkeklipperen så … – med andre ord: Lad være med at klippe buske i havefuglenes redesæson, og vær i månederne fra marts til august meget opmærksom på, hvor i haven fuglene har en tendens til at flyve omkring hyppigt, hvor de bygger rede, og hvor de eventuelt flyver hen til ynglepladser med næbbet fuldt af foder.

Hvis det er absolut nødvendigt at klippe buske i yngleperioden om foråret og sommeren, skal du i forvejen forsigtigt kontrollere, om du forstyrrer rugende fugle, og om nødvendigt udsætte arbejdet, til ungerne forlader reden.

Tip: Når ungerne har forladt reden, skal du med det samme fjerne gamle reder fuldstændigt fra buskads og redekasser. På den måde er det tydeligt for fuglene, at det populære yngleområde er ledigt igen, og stedet bliver ofte benyttet igen til et yderligere kuld. Hverken forældre eller unger vender nogensinde tilbage til den gamle rede – med undtagelse af f.eks. svaler, krager, skader, storke og rovfugle.