EM-Blattlaus-001.jpg

Bekæmpelse af bladlus på roser: de bedste metoder

Haveliv
Juni er rosens måned. I havekredse kaldes denne måned også for "rosemåneden", da roserne blomstrer prægtigst i juni. For at roserne kan nå at være med til denne bedste blomstringsperiode bør de beskyttes mod skadedyr som bladlus.
Bladlusene formerer sig lystigt fra april til maj pga. det tørre og varme vejr.
De efterlader sig typisk skader i form af misformede, misfarvede og klistrede, skinnende blade. Skaden sker, når en bladlus stikker sin snabel ind i planten for at få fat i saften. Saften udskilles efterfølgende i form af honningdug, hvilket giver stråleplet og andre insekter incitament til at invadere planten.

Forhindring af bladlusangreb

Forebyggelsen starter allerede ved købet af roserne. Køb kun sunde, stærke planter. De skal have et
veludviklet rodnet, mindst tre stammer og sundt udseende grønne blade.
For barrodede roser bør der være ubeskadigede stammer og så mange fine hårrødder som muligt. Kraftig vækst er en fordel mod skadedyr.
Dyrkningsmetoder er baseret på naturlige processer og forskellige sammensætninger af planter (f.eks. roser sammen med lavendel eller løg) er også med til at forhindre skadedyr. For store mængder gødning (med kvælstof) eller mangel på vand fremmer angreb af bladlus. Vær opmærksom på plante- og plejeanvisningerne ved køb af rosenbuske.

Bekæmpelse af bladlus

Naturlige bekæmpelsesmetoder
• Bladlus har en lang række naturlige fjender i haven, herunder mariehønelarver, mariehøns, guldøje, ørentviste samt svævefluer. Træhjørner af dødt træ, guldøjekasser eller insekthoteller kan med fordel bruges til at give gode muligheder for at slå sig ned i haven. Når der er føde i rigelige mængder, vokser antallet af disse bladlusjægere lystigt, og bladlusenes angreb bliver knap så slemt. Sørg for at give disse fordelagtige organismer optimale betingelser. En velorganiseret have, hvor der konstant bruges plantebeskyttelsesmidler, er ikke attraktiv for insekter som mariehøns.
• Hvis angrebet kun er beskedent, kan bladlusene indsamles i hånden, eller de kan skylles væk med en kraftig vandstråle. Gentag dette flere gange. Sørg for god udluftning efter behandlingen.
• Sæbeopløsning: Bland 1 spiseskefuld sæbe (uden parfume) med 1 liter vand. Sprøjt roserne med blandingen hen over flere dage.
• Udtræk af brændenælder: Bruges hen over flere dage, til de angrebne områder er fri for bladlus.
• Fjern kraftigt beskadigede dele af rosen.

Pesticider

• Neem: Et naturligt pesticid. Sprøjt roserne med neem. Det hæmmer æglægning og hindrer således afkom. Brug det så tidligt som muligt.
• Brug kemiske pesticider ifølge anvisningerne. De trænger ind i planten og adsorberes af bladlusene via saften. Brug dem kun i helt særlige tilfælde, eftersom denne form for pesticider skader miljøet.