Bambushæk

Haveliv
Bambus kræver meget lidt vedligeholdelse og kan anvendes til mange formål. Det er en stedsegrøn og lystæt plante, som ikke behøver at blive formklippet – derfor er den særdeles velegnet som hæk. Planten kan også bruges som blikfang i en potte. Vi vil her koncentrere os fuldt ud om bambushækken. Hvilken art passer bedst, og hvad skal du være opmærksom på, når du planter den?
Bambusarter, som vokser opretstående, passer bedst til en bambushæk. De kaldes for paraplybambus eller Fargesia. Paraplybambus kan godt lide næringsholdig og vandgennemtrængelig jord. De forskellige arter har forskellige præferencer. Generelt kan det anbefales at vælge et sted, hvor der er delvis skygge. Du skal bare sørge for, at planterne ikke anbringes på tørre steder, for det kan de ikke tåle. Hvis du kun har et solrigt sted til din bambus, kan du stadig vælge mellem Fargesia murielae, Fargesia rufa og Fargesia robusta. På et skyggefuldt sted er det bedst med Fargesia nitida

Japansk bambus (Pseudosasa japonica) fungerer også fint som hæk. Den har meget store blade, hvilket forhindrer uønskede blikke. Japansk bambus trives godt på et sted med delvis skygge eller sol, som er i læ for vinden. Udtørring skal undgås, ligesom det er tilfældet for andre bambusarter. Japansk bambus danner imidlertid udløbere og kræver derfor en rodbarriere. Uden en sådan barriere vil rødderne brede sig hastigt i din og måske også i din nabos have. Du kan undgå dette ved at benytte en rhizom-barriere, som dog er temmelig dyr.

Plantning

Planterne har brug for mindst 1 meter i bredden. Derfor skal du afsætte god plads. Jorden skal løsnes og blandes med kompost eller nedfaldne blade. Bambus kan ikke lide at blive overvandet. Det anbefales derfor at lægge et drænlag med grus. Det er også godt at blande noget sand i jorden, hvilket gør jorden mere gennemtrængelig. Når du har sat bambussen i jorden, skal du sørge for at vande din hæk godt. På grund af rhizom-barrieren, som du installerer til sidst, kan jorden nemt tørre ud.

Pleje

Hvis du vil beskære din bambushæk på grund af pladsproblemer eller af andre årsager, kan du med fordel gøre dette i maj. En bambus kræver ikke så meget andet end næringsstoffer og vand. For at sikre tilstrækkelige næringsstoffer skal du forsyne planten med et barkdække og hornspåner om foråret. Sørg for at vande jorden kontinuerligt, selv i vintermånederne, hvis der er en varm periode, og jorden er frostfri. Desuden skal du ikke bekymre dig om vinteren – paraplybambusser er nemlig modstandsdygtige over for frost.

Care

If you want to cut back your bamboo hedge because of space problems or other reasons, you can do this in May. A bamboo does not need a lot, except for nutrients and water. For sufficient nutrients you should supply bark mulch and horn shavings in spring. Water the soil constantly, even in winter months, when there is a warm phase and the ground is frost-free. Besides, you do not have to worry about winter – umbrella bamboos are frost-resistant.

Image: © lily – Fotolia.com