Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores websted. Ved fortsat at browse på dette websted accepterer du vores brug af cookies. Få mere at vide ved at læse Cookies

Skadedyrsbekæmpelse - dårlige tider

Så kravler de rundt igen: Bladlus! Men ikke alle bladlus er ens. De grønne ferskenbladlus, de sorte bedebladlus og de grønne æblebladlus adskiller sig f.eks. fra hinanden på samme måde som bogfinker, musvitter og gråspurve gør det.

I denne særudgave af GARDENA Nyhedsbrev kan du finde interessante oplysninger om irriterende bladlus, som vil give dig et nyt og fascinerende syn på disse skabninger i naturen og haven. Men det er ikke det hele: Hvis bladlus forårsager skader i haven, skal de bekæmpes vha. en forebyggende eller en helbredende indsats. Og vi giver også nyttige oplysninger om dette.

De forskellige skader, som forårsages af bladlus

Bladlus beskadiger hovedsageligt unge planter ved at suge cellesaften ud. På samme tid udskiller de en gift, som får bladene til at krølle sig sammen. Pga. af den deraf følgende dannelse af "tilflugtssteder" i bladene, som tydeligt ses på de yderste dele af grenene, er bladlusene vanskeligere at nå for havefugle og andre rovdyr, og der overlever ofte mindst et par til at videreføre arten.

I takt med at bladlusene svækker planten ved at suge fra den, resulterer de krøllede blade i deforme grene. I dekorative haver og frugthaver er dette bestemt ikke ønskværdigt, da symmetriske træer er vigtige - enten af æstetiske årsager eller for frugtudbyttet.

Bladlus får også følgevirkninger, hvis deres spyt overfører skadelige vira til planterne. Dette forårsager omfattende skader - særligt i frugtplantager eller professionelle rosenhaver.

Bladlus og deres "efterladenskaber"

Endelig spiller honningduggen, som bladlusene udskiller, en betydelig rolle: Da bladlus formerer sig meget hurtigt og særligt under gunstige forhold, har de mest af alt behov for protein.

De tager dette fra plantens safter og udskiller den kulhydrat (sukker), den indeholder, som honningdug. Dette er det mest overraskende, da planter er indbegrebet af globale sukkerfremstillere, og mange dyr, herunder os mennesker, bruger sukker som mad for at opbygge protein i vores krop. Dette er årsagen til, at vi spiser planter, men bladlus bortskaffer det hovedsageligt!

Honningdug fungerer som føde for myrer (men også fluer). Så myrerne holder bladlus på stort set samme måde, som vi holder kvæg: De "malker" bladlusene for honningdug. For at kunne gøre dette placerer myrerne bevidst bladlus på planter og fordeler dem rundt om i haven, plejer dem og forsvarer dem endda.

Hvis myrerne ikke spiser honningduggen, spredes den på planterne med bladlus, som så dækkes af sodskimmelsvamp, der nedbryder bladene.

Dette er årsagen til, at du ofte først i de sene faser opdager bladlusene, når den sorte skimmelsvamp, der dækker bladene bliver tydelig.

Bladlus - fascinerende frugtbare

Inden vi fortæller om, hvordan man kommer af med bladlus, skal vi først tage et hurtigt blik på deres utrolige og fascinerende livscyklus: Bladlus overvintrer som æg, hvilket er grunden til at de skal bekæmpes på dette stadie hos kommercielle frugtavlere. En såkaldt matriark klækkes fra ægget og formerer sig kønsløst! Dette resulterer i "bladlusjomfruer", som ofte ikke har vinger. Nogle har dog vinger og kan nemmere skifte værtsplante, hvilket derved sikrer en hurtigere spredning af individer i naturen, på landbrugsarealer, i skove og i haver. Disse jomfruer er også i stand til at formere sig kønsløst. Kun hen mod efteråret producerer disse dyr, som alene består af hunner, hanbladlus, som igen sker ved jomfrufødsel. Bladlusene parrer sig og æggene, der af årets sidste generation af hunner lægges på tidspunktet for den egentlige ændring af generationens køn, gør, at bladlusene det efterfølgende år igen kan sprede sig.

Med op til 50 generationer af bladlus pr. sommer og op til seks levendefødte nye bladlus pr. jomfru pr. dag, er det nemt at forestille sig, hvordan én matriark kan producere 1027 bladlus om året - dette er grunden til, at antallet af fødte bladlus nærmest ikke kan tælles. Dog lever hver bladlus kun i omkring fire til seks dage. Når man tænker på, hvor mange fugleunger, myrer, almindelig guldøje, galmyg, svirrefluer og snyltehvepselarver, der vokser sig store ved at spise bladlus, er det indlysende, at bladlus har behov for en enorm stor reproduktionshastighed for at kunne overleve som art. Det er også indlysende, hvorfor de omkring 450 arter af bladlus på den nordlige halvkugle er blandt de mest udbredte skadedyr inden for landbrug, skovbrug og i haver.

Hvad gør man ved bladlus?

Hvis vi ser på bladlusenes biologi, står det klart, at det er en utaknemmelig opgave at udrydde alle bladlus i haven. Så snart man har fået ram på den sidste, flyver den næste ind fra et andet område - eller hentes af myrer.

Bladlus kan holdes væk ved at lukke dem ude, hvor det er muligt. Ventilationsåbningerne i drivhuse og vinterhaver kan lukkes med gaze, hvilket opretholder en god ventilation, men forhindrer bladlusene i at komme ind. Anvend det samme princip for køkkenhaver ved at bruge fiberdug til at dække grønsagerne. Fiberdug skaber ikke alene et mikroklima, der fremmer væksten - det er også en effektiv beskyttelse mod bladlus.

Visse plantearter til private haver er modstandsdygtige over for bladlus, hvilket f.eks. gælder visse salatplanter. Du kan bevidst vælge at dyrke sådanne arter. Dette omfatter følgende arter, som er angivet efter salattype (kilde: Bavarian State Institute for Wine-Growing and Gardening, Veitshöchheim):

Hovedsalat: "Casanova", "Fiorella", "Irina", "Jiska", "Osaka", "Estelle"

Iceberg-salat: "Barcelona", "Bennie", "Fortunas"

Mini-iceberg-salat: "Minas"

Egebladssalat: "Sirmai", "Smile"

Butterhead-salat: "Leny"

Lollo Bionda: "Barman", "Lorenzo"

Lollo Rossa: "Solsun"

Julesalat: "Bentley"

I forbindelse med hindbær, som også er populære ofre for bladlus, kan du vælge en sort, som - selv om den ikke er immun - ikke er så attraktiv for bladlus. F.eks. lider den gamle sort "Schönemann" oftere af bladlus end de mere moderne sorter "Rumiloba" og "Autumn Bliss".

Hvordan bekæmper man effektivt bladlus: Foruden forebyggelse kan du også bekæmpe bladlus direkte med diverse stoffer. Her er det vigtigt at vælge stoffer i henhold til, om de er skadelige for nytteinsekter og den nødvendige venteperiode, hvilket er særligt vigtigt, hvis du har til hensigt at spise planterne. Venteperiode: Den tid, du skal vente, efter du har brugt stoffet til bekæmpelse af bladlus, inden du kan bruge den behandlede plante i køkkenet uden fare for dit helbred. Du kan finde oplysninger om dette på stoffets produktvejledning. Du kan forvente korte eller ingen ventetid for naturlige stoffer (f.eks. sæbe med potaske eller naturlige olier), der bruges i pesticider, som dem der produceres af Neudorff, herunder Neudosan, Spruzit og Raptol. Du kan få flere oplysninger fra specialforhandlere af pesticider.

Bedstefars havetips - ikke alle er lige egnede i dag!

Tidligere, da rygning stadig var udbredt, tog bedstefar cigaretskoddet og satte det i vand natten over. Den deraf følgende bryg blev fortyndet med lidt mere vand og sprøjtet på bladene for at holde bladlus væk. Men da nikotin er en meget effektiv nerve- og hjertegift, er bedstefars metode ikke længere tilladt i Danmark i henhold til bekendtgørelsen vedrørende bekæmpelsesmidler og blev også kun anvendt på dekorative planter - aldrig på dem, der skulle spises.

Det, vi dog kan lære af bedstefars have, er, hvordan man fremme nytteinsekter. Dette omfatter at lokke fugle til ved at opsætte redekasser (f.eks. til mejser) eller lade redepladser (f.eks. til rødstjert) forblive intakte. Selv gråspurve, som bedstefar kun modvilligt accepterede i køkkenhaven, da man mente, at de beskadigede de nye planter, er formidable til at fortære bladlus i yngle- og udrugningssæsonen.

Det at fremme nyttedyr omfatter også, at man fremmer nytteinsekter. Du kan fremme svirrefluer ved at plante tusindfryd. Disse insekter spiser pollen fra tusindfryd og lægger deres æg i nærheden af bladlus. Når de klækker, elsker svirrefluelarver at grovæde bladlusene. På samme måde som svirrefluer er mariehøns, almindelig guldøje, galmyg og snyltehvepse også nyttige.

Smarte kombinationer

Den smarte kombination af hovedsageligt forebyggende tiltag og om nødvendigt helbredende tiltag til bekæmpelse af bladlus betyder, at det nu er muligt at få bugt med disse insekter, selvom de faktisk bliver mere udbredte.

Med hensyn til de få bladlus, der på trods af disse tiltag, stadigt er tilbage i din have, hævder drillesyge folk, at der nu findes to grunde til at krydre frisk salat fra haven med en smule hakket dild: Den ene grund er en bedre smag - og den anden er, at dilden skjuler de bladlus, der måtte kravle rundt i salaten ...

Få inspirerende havetips! Tilmeld dig det månedlige digitale nyhedsbrev fra GARDENA.