Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores websted. Ved fortsat at browse på dette websted accepterer du vores brug af cookies. Få mere at vide ved at læse Cookies

Miljøpolitik

Som en del af Husqvarna-koncernen er miljøbeskyttelse noget, der tages meget alvorligt på alle GARDENA-produktionssteder. Vi er opmærksomme på, at fremtiden for de forskellige anlæg på langt sigt ikke bare kan sikres ved fortjeneste og vækst, men at det også er nødvendigt at tage socialt ansvar. Derfor tillægger vi miljøsikkerheden meget stor betydning i vores produktionsanlæg. Integreret og bæredygtig beskyttelse af miljøet er for os som en selvfølge ensbetydende med at leve op til lovgivningens krav, men også at medtage miljømæssige aspekter i de relevante driftsprocesser og kontinuerligt forbedre vores fabriksinterne miljøforholdsregler på alle niveauer.


Vores retningslinjer

 • Vi udnytter alle nødvendige ressourcer effektivt og lader os styre af tanken om genanvendelsesøkonomi.
 • Emissioner, affald og farlige stoffer undgås i videst mulige omfang eller reduceres.
 • Risici og potentielle fareelementer bliver regelmæssigt registreret, evalueret og – i muligt omfang – forebygget. Nødplaner er med til at begrænse skadernes omfang i nødssituationer.
 • Vi har defineret miljønøgledata, som vi bruger til at overvåge vores primære miljøindvirkninger, hvorved vi skaber et grundlag, som kan bruges til at gøre potentielle forbedringsmuligheder gennemskuelige.
 • Vi holder offentligheden, administrationen og vores kontraktpartnere orienteret om vores miljøpolitik. Denne aktive kommunikation – som også omfatter andre selskaber – understøtter udveksling af erfaringer og idéer.

Miljøforholdsregler

Specifikke forholdsregler til kontinuerlig forbedring af miljøbeskyttelsen omfatter f.eks.:

 • Forholdsregler til energibesparelser, f.eks. udskiftning af energifrådsende udstyr, brug af energibesparende computere og skærme eller optimeret belysning i produktion og administration.
 • Reduktion af transport og dermed CO2-emissioner ved en række forholdsregler, f.eks. optimering af lastkapaciteten i lastbiler.
 • Korrekt sortering af affald, som endda går langt videre end myndighedernes krav.
 • Brug af genanvendelig emballage til interne transporter og transporter imellem fabrikker, herunder f.eks. langtidsholdbare plastkasser til intern transport. På denne måde spares adskillige tons kartoner og plastfolier.
 • Lakprodukter med opløsningsmidler er udskiftet med vandbaserede lakker på fabrikken i Niederstotzingen. Denne forholdsregel har medført reduktion af grænseværdierne i VOC-direktivet med ca. 50 %, hvorved der spares 10 ton opløsningsmidler om året.

FSC®

Med FSC-mærkningen af træprodukter understreger Husqvarna-koncernen sin interesse i bæredygtig handel og særligt i bæredygtig skovdrift, hvorved det bliver muligt at imødekomme både sociale, økonomiske og økologiske behov for nutidige og fremtidige generationer. De berørte produkter i koncernen er træskafterne i combisystem-serien og hækkesaksene i Classic-serien med mærket GARDENA. FSC-mærkningen må kun benyttes i forbindelse med et gyldigt certifikat. Derfor er der ud over GARDENA Manufacturing GmbH også andre selskaber i Husqvarna-koncernen, der er blevet certificeret. Implementeringen af FSC-systemet var et yderligere vigtigt skridt i opfyldelsen af Husqvarnas og GARDENA's filosofi på vejen mod bæredygtig ledelse. FSC står for Forest Stewardship Council. Rådet blev stiftet som en uegennyttig organisation efter det verdensomspændende topmøde om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Ud over introduktionen af FSC-certifikatet er FSC-organisationens vigtigste opgave at definere standarder. Derudover er der defineret 10 principper for certifikatindehavere, der bl.a. bygger på disse kriterier:

 • Forbud imod afskovning og udvikling af nogen form for naturlige levesteder
 • Forbud imod brug af meget farlige kemikalier
 • Beskyttelse af rettigheder for indfødte befolkninger og internationale medarbejdere
 • Overholdelse af gældende lovgivning og internationale traktater

Efterlevelse af ovenstående principper er en selvfølge for de implicerede Husqvarna-salgsselskaber.

Få inspirerende havetips! Tilmeld dig det månedlige digitale nyhedsbrev fra GARDENA.