Soubory cookie používáme pro zlepšení vašich zkušeností na našich webových stránkách. Budete-li pokračovat v prohlížení těchto webových stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie. Přečtěte si více Soubory cookie

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů je specifikováno, jaký druh informací bude společnost Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH nebo společnosti patřící do její skupiny, její dceřiné společnosti nebo organizační složky a pobočky (společně dále jen „GARDENA“) nebo třetí strany jménem GARDENA shromažďovat z těchto Stránek a jaká opatření budou podniknuta, aby byly Vaše osobní informace chráněny. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neměli byste Stránky používat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit, proto je, prosím, pravidelně kontrolujte.

Obecně
Vezměte, prosím, na vědomí, že na to, abyste mohli využívat některé z našich funkcí a zúčastňovat se některých našich aktivit a abyste získali přístup k některým z našich produktů či služeb, bude nezbytné, abyste nám v některých oblastech Stránek poskytli údaje, podle kterých Vás budeme moci identifikovat, např. Vaši e-mailovou adresu, jméno, doručovací adresu, telefonní číslo atd. („Osobní údaje“). Proto musíte shromažďování, použití a přenos takových Osobních údajů podle podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů plně porozumět a musíte s nimi bezvýhradně souhlasit.

Shromažďování a použití Osobních údajů a dalších informací o uživateli
Údaje, které GARDENA poskytnete, jsou chráněny švédskými a evropskými zákony na ochranu údajů. GARDENA zaznamenává a spravuje Osobní údaje a používá je za účelem evidence při používání jejích produktů nebo online služeb. Pokud nám poskytnete další Osobní údaje, abyste od nás mohli obdržet informace – například brožury, katalogy – my tyto údaje shromáždíme a uložíme. Tyto údaje nám umožňují vyhovět Vašim žádostem o poskytnutí informací. Údaje budou uloženy v dostatečně zabezpečeném a chráněném prostředí po takovou dobu, po jakou bude GARDENA přesvědčena, že jí tyto údaje umožní s Vámi lépe komunikovat. Pokud si budete přát, abychom z našeho registru odstranili některé nebo všechny Vaše údaje, obraťte se, prosím, na společnost Husqvarna Česko s.r.o. na adrese Türkova 2319/5b, Praha 4, e-mail marketing@cz.husqvarna.com. GARDENA si od Vás může vyžadovat dodatečné nepovinné informace, za účelem zlepšení svého povědomí o svých zákaznících nebo jejich využití k přímému marketingu, anebo aby Vás pozvala k účasti na soutěži. Na takovéto požadavky o poskytnutí dodatečných údajů nemusíte reagovat. GARDENA také shromažďuje informace o použití svých Stránek, které nemají povahu osobních údajů. Tyto informace jsou shromažďovány souhrnným způsobem a používají se pouze k interním účelům, abychom mohli vylepšit Vaše online přístupy a usnadnit Vám návštěvu našich Stránek. GARDENA může propojit tyto informace s Osobními údaji uživatele, aby určila, kteří uživatelé používají které materiály, což nám umožní vylepšit naše Stránky. Společnost GARDENA neshromažďuje vědomě žádné Osobní údaje dětí/mladistvých do 18 let a webové stránky nejsou těmto osobám určeny. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně zajímali o online aktivity a zájmy svých dětí.

Přenos Osobních údajů
Společnost GARDENA nepředá (z jiných důvodů než kvůli přesměrování) Osobní údaje, které prostřednictvím Stránek poskytnete, žádné třetí straně, s výjimkou (a) případu, kdy k tomu svolíte; (b) situace, kdy tak vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí; (c) případu, kdy to bude vyžadovat ochrana práv nebo majetku GARDENA; (d) případu, kdy to bude vyžadovat ochrana osobní bezpečnosti uživatelů Stránek; (e) osob nebo společností, se kterými GARDENA uzavřela smlouvy o provádění interních operací na Stránkách nebo v souvislosti s její obchodní činností; nebo (f) situace, kdy budeme v rozumné míře přesvědčeni, že jsou předmětem zákona, závazného právního předpisu nebo smlouvy, které reflektují principy řádného zacházení a adekvátní úrovně ochrany Osobních údajů. GARDENA si vyhrazuje právo obrátit se na příslušné úřady, pokud odhalí aktivity, které mohou být ilegální nebo mohou porušovat podmínky použití stanovené GARDENA.

Cookies
Stránky mohou využívat technologii zvanou „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory obsahující informace, které ukládá ve Vašem počítači webová stránka, kterou jste navštívili. Používají se, aby pomáhaly dalším funkcím Stránek a pomáhaly nám analyzovat využití Stránek. Existují dva druhy cookies: Jeden druh se používá pro „zapamatování“ informací jako je Vaše uživatelské jméno a heslo a ukládá se ve Vašem počítači tak dlouho, dokud se nerozhodnete „odhlásit“ od předmětné, Vámi vybrané, služby. Pokud nepoužijete funkci „Již se neptat na moje uživatelské jméno a heslo“, tyto cookies se ve Vašem počítači nebudou ukládat.

Dalším druhem jsou tzv. soubory cookie relace. Používají se např. ke sledování toho, jaký jazyk jste si na webové stránce vybrali. Během Vaší návštěvy Stránky se soubory cookies dočasně ukládají v paměti Vašeho počítače. Soubory cookie relace se ve Vašem počítači neukládají nadlouho a obvykle zmizí při zavření internetového prohlížeče. GARDENA doufá, že se jí použitím takovýchto souborů podaří lépe připravit relevantní informace pro návštěvníky Stránek.

Pokud si nepřejete, aby GARDENA používala soubory cookies, většina prohlížečů Vám umožní pomocí nastavení prohlížeče upravit prohlížeč tak, aby soubory cookies neakceptoval. Tím však můžete omezit funkce a Vaše výhody na Serveru.

Kvalita
GARDENA bude usilovat o to, aby zajistila, že Vaše Osobní údaje budou přesné, úplné a aktuální. Nicméně Vy se zavazujete, že poskytnete pouze Osobní údaje, které jsou v době jejich shromáždění přesné, úplné a aktuální. Pokud později zjistíte, že Osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné, úplné a aktuální, podnikneme po Vašem písemném upozornění patřičné kroky, abychom Osobní údaje opravili.

Zabezpečení
Ačkoli GARDENA nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu na Stránky, můžeme Vás ubezpečit, že GARDENA věnuje značné úsilí ve vztahu k zabezpečení Vašich Osobních údajů a k zabránění v neoprávněném přístupu k nim prostřednictvím použití patřičných technologií a interních postupů.

Další webové stránky
Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. GARDENA neprovádí kontrolu a není odpovědná za obsah nebo soukromé praktiky webových stránek třetích stran, na které mohou být na Stránkách uvedeny odkazy. Takové webové stránky mohou umisťovat do Vašeho počítače vlastní soubory cookies a/nebo mohou používat jiné způsoby shromažďování a zpracování osobních údajů. Doporučujeme Vám seznámit se s pravidly ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách třetích stran předtím, než je začnete používat.

Změny
GARDENA si vyhrazuje právo dle svého vlastního rozhodnutí změnit, upravit, přidat nebo odebrat jakoukoli část těchto Zásad ochrany osobních údajů vcelku nebo po částech a bez předchozího upozornění. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na Stránkách. Pokud budete následně nadále používat Stránky po zveřejnění změn Zásad ochrany osobních údajů, bude to považováno za vyjádření souhlasu s těmito změnami.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 09/03/11.