Soubory cookie používáme pro zlepšení vašich zkušeností na našich webových stránkách. Budete-li pokračovat v prohlížení těchto webových stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie. Přečtěte si více Soubory cookie

Zásady ochrany životního prostředí

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme součásti skupiny Husqvarna, je ochrana životního prostředí ve všech výrobních závodech společnosti GARDENA brána velmi vážně. Jsme si vědomi, že budoucnost různých rostlin lze dlouhodobě zajistit nejenom prostřednictvím zisků a růstu, ale také převzetím sociální odpovědnosti. Z toho důvodu věnujeme v našich výrobních závodech velkou pozornost zabezpečení ochrany životního prostředí. Nedílná a trvale udržitelná ochrana životního prostředí pro nás znamená samozřejmé plnění zákonných požadavků, ale obsahuje také aspekty životního prostředí v odpovídajících provozních procesech a neustálé vylepšování opatření na ochranu životního prostředí ve výrobních závodech na všech úrovních.


Naše směrnice

 • Efektivně využíváme všechny nutné prostředky a necháváme se vést myšlenkou ekonomiky založené na recyklaci.
 • Kde je to možné, jsou vyloučeny nebo omezeny emise, odpady a nebezpečné materiály.
 • Pravidelně zaznamenáváme, vyhodnocujeme a – kde je to možné – vylučujeme rizika a potencionální nebezpečí. Plány pro případ nouze pomáhají omezovat poškození v naléhavých případech.
 • Definováním klíčových dat o životním prostředí monitorujeme naše hlavní dopady na životní prostředí a budujeme tak základy pro transparentní příležitosti dalšího zlepšování.
 • Veřejnost, státní správu a naše smluvní partnery informujeme o našich zásadách ochrany životního prostředí. Toto řízení vztahů s veřejností – rovněž i s dalšími společnostmi – podporuje výměnu nápadů a zkušeností.

Opatření na ochranu životního prostředí

Mezi konkrétní opatření na ochranu životního prostředí mimo jiné patří:

 • Opatření na úsporu energie, např. výměna zařízení plýtvajících energií, používání úsporných počítačů a monitorů nebo optimalizované osvětlení výrobních a administrativních prostor.
 • Omezení přepravy a souvisejících emisí CO2 pomocí několika opatření, např. optimalizací nákladového prostoru nákladních vozů.
 • Od roku 1991 správné třídění odpadu i nad rámec zákonných požadavků.
 • Používání opakovaně použitelných obalů pro přepravu v rámci závodu nebo mezi závody, např. použití plastových boxů s dlouhou životností pro přepravu po závodě. Tímto způsobem je ušetřeno několik tun kartónů a plastových fólií.
 • Ve výrobním závodě v Niederstotzingenu byly laky obsahující ředidla nahrazeny laky na vodní bázi. Pomocí tohoto opatření klesly limity definované směrnicí VOC přibližně o 50 % a došlo tak k roční úspoře 10 tun ředidel.

FSC®

Se značkou FSC pro dřevěné produkty skupina Husqvarna demonstruje zájem o trvale udržitelné jednání a konkrétně o trvale udržitelnou správu lesních porostů, což zajišťuje plnění sociálních, ekonomických a ekologických potřeb současné a budoucích generací. Produkty skupiny, kterých se to týká, jsou dřevěné násady řady combisystem a nůžky na živý plot řady Classic od značky GARDENA. Značka FSC může být používána pouze ve spojení s platným certifikátem. Navíc ke společnosti GARDENA Manufacturing GmbH byly tudíž certifikovány také ostatní prodejní společnosti skupiny Husqvarna. Implementace systému FSC byla dalším důležitým krokem pro splnění filozofie společností Husqvarna a GARDENA na cestě k řízení trvale udržitelného rozvoje. FSC je zkratka názvu organizace Forest Stewardship Council. Ta byla založena jako nezisková organizace po konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Vedle zavádění certifikátu FSC je hlavním úkolem organizace FSC definování standardů. Navíc bylo pro držitele certifikátu definováno 10 zásad, například následující kritéria:

 • Zákaz přeměny lesů a přeměny veškerých přírodních živoucích oblastí
 • Zákaz používání vysoce nebezpečných chemikálií
 • Ochrana práv domorodých obyvatel a mezinárodních pracovníků
 • Dodržování platných zákonů a mezinárodních úmluv

Dodržování výše zmíněných zásad je pro angažované prodejní společnosti skupiny Husqvarna samozřejmostí.