Ние използваме бисквитки за подобряване на Вашия комфорт при използването на страницата. Ако продължите да разглеждате страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече, като прочетете Бисквитки

REACH ("Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали") е регулаторната рамка на Европейския съюз относно химикалите, влязла в сила на 1 юни 2007 г.

Член 33, Предоставяне на информация относно веществата в артикулите

Husqvarna Group предоставя следната информация относно веществата, определени от Европейската агенция по химикалите, като вещества, подлежащи на разрешаване, за Приложение XIV на REACH (така наречения Списък с веществата, подлежащи на разрешаване) в концентрация над 0,1% тегловен процент в артикулите.

Пояснение на Член 33 на регламент REACH