Wij gebruiken cookies om uw ervaring met onze website te verbeteren. Door verder te browsen op deze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees verder voor meer informatie Cookies

Waarom heeft een plant water nodig ?

Een plant heeft om drie redenen water nodig:
1. De plant heeft het water nodig om zijn eigen inwendige druk te behouden. Dit wordt bereikt door middel van een min of meer constante waterstroom in de plant. Boven wordt het water "omhoog getrokken" door verdamping via de bladeren. Onderaan drukt het binnendringende water op de wortelpunten. Bij afwezigheid van water vermindert de interne druk en verwelkt de plant. Elke plant kan verwelken. Bij houtachtige planten is het niet zo snel zichtbaar als bij bijvoorbeeld tomaten of basilicum, omdat bomen en struiken een houtachtige structuur hebben. Afhankelijk van de structuur, waterabsorptie en verdampingsbescherming, verwelken planten snel of langzaam..
2. De waterstroom in de plant is ook het beslissende transportkanaal voor bouw- en afvalstoffen, alsook voor voedingsstoffen en plantaardige stoffen. Het water bereikt elke cel in de plant en is daarmee een onmisbare stof voor transport en oplosbaarheid.
3. Slechts een klein deel, ong. drie procent van het opgenomen water zal uiteindelijk gemetaboliseerd worden, als bouwstof voor energie en als basismateriaal voor verdere plantaardige stoffen (bijvoorbeeld hout uit lignine, een soort van lange-keten zetmeel).

Samenvatting: Omdat de plant ongeveer 97 procent van het geabsorbeerde water verdampt, is haar voornaamste taak het handhaven van de interne waterstroom, zodat de plant stabiel blijft en voldoende voorzien wordt van stoffen voor transport en oplosbaarheid. Slechts weinig hiervan wordt als "voedsel" gebruikt.


Waarvan is de werkelijke waterbehoefte van tuinplanten afhankelijk ?

In enkele woorden: Dit is afhankelijk van de waterconcentratie in de plant. De in water oplosbare stoffen in de plant moeten voldoende oplossen in water, zodat ze intern kunnen worden getransporteerd en daarna metaboliseren. Tegelijkertijd moet een constante waterstroom met voldoende druk van de wortels naar de bladeren in de plant worden gehandhaafd - anders verwelkt de plant. Zowel de oplosbaarheid in water en de interne druk worden gereguleerd door de plant via een transpiratie trekkracht, bestuurd door middel van haar verdamping: Door middel van speciale openingen in de bladeren, verdampt water uit de plant. Het daardoor ontstane interne watertekort of behoefte wordt weer in balans gebracht via de wortels, die zorgen voor nieuw water.
Dit gebeurt niet zonder talloze invloeden: zonlicht, wind en de luchtdroogte stimuleren de verdamping.
Het type van de bodem, het water dat het bevat, de zoutconcentratie van de voedingsstoffen en eventueel vorst bepalen de beschikbaarheid van (irrigatie) water voor de plant.
Ook de plant zelf zorgt voor variabelen: soort, type en aantal, grootte en leeftijd, gezondheid en de metabolische activiteit hebben invloed op de werkelijke waterbehoefte.

Kortom, de juiste waterhoeveelheid is een exacte wetenschap !


Hoeveel water kan de grond zelf opnemen?

Dat hangt af van de bodemsoort. Elke bodem heeft zijn eigen, karakteristiek waterabsorptievermogen. In zandgrond kan water kortere tijd worden vastgehouden dan in leem en kleigrond. Zandgrond kan beter water transporteren van de oppervlakte naar diepere lagen.


Hoe kan het waterverbruik van tuinplanten worden verminderd?

  • Probeer planten te kiezen die af en toe droogte kunnen verdragen.
  • Zorg voor een optimaal watertransport in de tuingrond: Verbeter te lichte zandgrond met leem en humus, en te zware leemgrond met zand en humus.
  • Zorg voor een dichte begroeiing met bodembedekkers (gesloten bladbedekking) zodat droogte invloeden (zon en wind) de grond niet kunnen bereiken.
  • Giet het water niet bovenaf over de planten heen en giet niet in de brandende zon.
  • Schoffel het plantbed na regen(let op de plantwortels); dit zorgt ervoor dat de grond langer vochtig blijft.
  • Bedek de bodem met een 3 tot max. 5 cm dikke mulchlaag.
  • Geef niet te vaak water - een tot twee keer grondig water geven per week is meestal voldoende.
  • Verbouw groenten en kruiden in een serre. Dit verkort de teeltduur en daarmee ook het waterverbruik.
  • Oogst op tijd en voorkom dat planten te lang in het plantbed staan.

Maakt het uit wat voor soort plantenbak wordt gebruikt?

Jazeker. Afhankelijk van het materiaal, design en omvang, kiest u voor diverse waterbehoeftes voor uw planten. Algemeen kan gezegd worden dat grotere bakken meer water en mest kunnen opnemen door het grotere grondvolume. Dit maakt de plantverzorging makkelijker.
Kunststof bakken en glazen potten houden water beter vast dan terracotta potten.
Grote plantenbakken met waterreservoirs zijn heel handig. Deze moeten uiteraard ook worden gevuld met water, maar studies tonen aan dat dit minder vaak moet gebeuren.
De grondkeuze is ook belangrijk: kwaliteitsgrond met klei bespaart water t.o.v. goedkope grond, waar het water dwars doorheen loopt. Bodem met te veel klei, moet echter weer beschermd worden tegen overbewatering.


Welke voordelen brengen een waterput of regenput eigenlijk met zich mee?

Het helpt drinkwater te besparen. Ieder jaar vallen emmers vol regenwater per vierkante meter op het dak van uw woning en op het verharde terrein rondom uw woning om vervolgens in het riool te verdwijnen. Reden meer om er gratis gebruik van te maken.
Voor het plannen van automatische besproeiing met gebruik van een waterreservoir, bezoekt u